KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı
KVKK Danışmanlığı
KVKK Danışmanlığı
KVKK Danışmanlığı

KVKK Süreç Yönetimi, Hukuki ve Teknik Danışmanlık Hizmeti

Teknolojinin günlük hayatın içine tamamen nüfuz ettiği günümüzde bireyin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, özel hayatı, dini inancı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerinin mahremiyetini korumak büyük önem arz etmektedir.

Kişisel veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça kullanılmaktadır.

Bu bilgilerin kullanılması bireyler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da, bilgilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir

Bu alandaki deneyimli kadromuzla, KVKK süreç yönetimi ve denetimi konusunda hukuki ve teknik danışmanlık veriyoruz.

 

KVKK Uyum Süreci Yönetim Yazılımı

Bünyemizde yürüttüğümüz arge faaliyetleri kapsamında geliştirdiğimiz CenterOnDigital KVKK Uyum Süreci Yönetim Yazılımı sayesinde, kurumunuzdaki KVKK süreçlerinizi en kolay, hızlı ve etkili biçimde yönetebilirsiniz.

Bu uygulamada, kişisel ver işleme süreçleri temel alınarak, kanuna uygun Kişisel Veri Envanteri oluşturulmakta, kurumun veri yönetimi süreçlerini otomatikleştirilerek zamandan, maliyetten ve iş yükünden tasarruf sağlanmaktadır.

Size Yardımcı Olmak İsteriz

İletişim
KVKK Danışmanlığı
KVKK Danışmanlığı